Gratis english leren online dating No sign up man for man chat

Het functioneren van de overheid moet het bereiken van resultaten niet in de weg staan. Cruciaal is: het juiste gesprek voeren op het juiste moment en met de juiste instelling. Het is niet zo ingewikkeld: overheden moeten burgers met problemen serieus nemen. Ik roep de kerstboodschap van de Koning graag in herinnering en zijn oproep tot meer saamhorigheid en de noodzaak van gemeenschapszin.

Er zijn forse stappen gezet: we denken meer van buiten naar binnen en van beneden naar boven. De gemeente kan het niet alleen; we werken samen met onze partners zoals de politie, brandweer, hulpverleners, jongerenwerkers, jeugdboa’s en het OM.

Twee exportprodukten waarin Hilversum bij uitstek excelleert: met dank aan het Persmuseum/Beeld en Geluid en de creatieve industrie.

Trots om te melden dat Hilversum (bijna 90.000 inwoners: 89.634!

Politiek is keuzes maken; democratie is omgaan met verschillen. De gemeenteraad biedt het juiste forum om de politieke discussie te voeren: niet alleen over geld en aanbestedingsperikelen.

Belangrijk gremium om ervaringen te wisselen en ons te laven aan de kennis van grotere broers: als het gaat om duurzaamheid (gasloos), veiligheid en stedelijke ontwikkeling. Staan voor een vuurproef komende jaren om het Stationsgebied ‘om te toveren’ tot een groene loper naar het centrum én het DNA van Hilversum (demediastad van Nederland) te verstevigen én zichtbaarder te maken. Er zijn het afgelopen jaar al veel stappen gezet maar we zijn er nog niet: losse eindjes oplossen.Ook in Hilversum bestaat het wantrouwen in die democratische vernieuwing in sommige kringen.Ik heb het zelf ervaren tijdens het incident rond het Perronnetje aan de Kleine Drift. Maar ook recent bij de buurt en Andorra, de oudste coffeeshop van Hilversum En de Clemenskerk en de buurtbewoners; de Lelie na de brand.Wel/geen tunnel onder de Schapenkamp; en de kleine spoorbomen. Belangrijk is dat we het nu in één keer goed doen en dat vele generaties na ons er volop plezier aan beleven.Nu vaak bezig met fouten uit het verleden te corrigeren. Dames en heren, We staan, ondanks mijn juichverhaal, ook in 2018 voor zware opgaven.

Leave a Reply